Zīmols

Stratēģija

 • Biznesa procesu analīze
 • Izpēte un izvērtēšana
 • Plānošana
 • Kampaņas

Lai precīzi noformulētu un izprastu darba uzdevumu mēs analizējam katra klienta biznesa specifiku un tajā notiekošos procesus. Tam seko nākamais solis - stratēģijas izvēle, kas ir svarīgs etaps, lai veiksmīgi realizētu projektu vai reklāmas kampaņu un sasniegtu izvirzītos mērķus.

Stratēģijas plānošana tiek dalīta vairākos etapos un tā ir atkarīga no katra uzdevuma būtības un vēlamā rezultāta. Mēs nodrošinām savus klientus ar vizuālajiem materiāliem, tehniskajiem risinājumiem un ieteikumiem par vispiemērotākā plāna realizēšanas iespējām. Turklāt veicam arī analīzi par konkrētā klienta mērķauditorijas dzīves stilu, paradumiem, vēlmēm un uzvedību interneta vidē.

Tādejādi stratēģiskā plānošana ir kā veiksmes atslēga maksimāli efektīvai projekta vai reklāmas kampaņa realizācijai.

Kreatīvs

 • Koncepts un ptototipi
 • Zīmola izveide
 • Radošs skatījums
 • Ideju realizēšana
 • Satura radīšana

Mūsu radošā procesa mērķis ir radīt unikālus materiālus, izstrādāt interesantas koncepcijas un piešķirt katram zīmolam individualitāti.

Radošais process nereti tiek iedalīts vairākos posmos. Mums ir svarīgs kvalitatīvs rezultāts, un tādēļ tiek izmantotas dažādas sarežģītības pakāpes metodes, lai sasniegtu maksimālu rezultātu.

Dizains

 • Interfeiss
 • Korporatīvais stils
 • Druka
 • Iepakojums
 • 3D modulēšana
 • Video un multimediji
 • Fotogrāfija

Pamatvirzieni bez kuriem nav iedomājams neviens projekts. Dizaineru uzdevums ir vizualizēt un realizēt vispārdrošākās idejas, jo strādāt šajā profesijā ir viņu aicinājums un sirdslieta.

Dizaineri ir atbildīgi par ērti lietojamiem risinājumiem, kā arī realizējamo projektu vizuālo noformējumu ņemot vērā gan estētismu, gan aktuālās tendences.

Par pamatuzdevumu, galvenokārt, tiek uzskatīts vizuāli harmoniskas vides radīšana veiksmīgai komunikācijai starp klientu un tā produkta lietotāju.

Tehnoloģijas

 • Mājas lapas
 • Promo lapas
 • Integrācija sociālajos tīklos
 • Mobilās aplikācijas
 • E-komercija

Šīs ir lietas, kas ne vienmēr ir redzamas, bet tiek radītas, lai tās tiktu izmantotas un klients sajustu to nozīmīgumu.

Šis ir dizaineru darba rezultāts, kas ir piepildīts ar dzīvīgumu un loģiku.

Mūsu izstrādātāji, programmētāji un koderi, kas ir apveltīti ar profesionālām zināšanām savā specialitātē, spēj tikt galā pat ar vissarežģītākajiem uzdevumiem, sākot no dažādu risinājumu mājas lapām un to integrāciju sociālajos tīklos, līdz pat interaktīvu sistēmu izveidei. Izstrādātāju galvenais uzdevums ir radīt tehnoloģiski sarežģītas lietas un tajā pašā laikā, lai tās būtu maksimāli vienkārši un ērti lietojamas.

Digitālais mārketings

 • Digitālā reklāma
 • Mājas lapas optimizācija (SEO)
 • Mārketings sociālajos medijos (SMM)
 • Virālais mārketings
 • E-pasta un SMS mārketings
 • Zīmola attīstība un atpazīstamība

Mūsdienās, neviena mārketinga kompānija nav iedomājama bez interaktīvo resursu izmantošanas.

Nav noslēpums, ka patērētāji aizvien mazāk pievērš uzmanību tradicionālā veida reklāmām. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā un, lai kompānija varētu veicināt sava zīmola atpazīstamību, tādejādi palielinot pārdošanas apjomus ir jāizmanto digitālie risinājumi un sociālie kanāli.

Šodien ir jābūt tur, kur atrodas Jūsu mērķauditorija - interaktīvi portāli, blogi,sociālās platformas Facebook, Twitter, Draugiem, Youtube u.c.

Mēs veicam izpēti konkrētās mērķauditorijas uzvedības modeļos, un izmantojam piemērotākos kanālus attiecīgā uzdevuma mērķa sasniegšanai.

Uzturēšana

 • Satura uzlabošana
 • Kampaņu monitorings
 • Klientu serviss
 • Apmeklējuma statistika
 • Lietotāju uzvedības analīze
 • Hostings

Mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam. Ikviens projekts, kas tiek izveidots interneta vidē, kļūst par komunikācijas instrumentu un mēs parādīsim kā to vislabāk izmantot. Lai projekts būtu veiksmīgs, pie tā nepārtraukti ir jāstrādā, jāpapildina ar jaunu un aktuālu informāciju un jāanalizē atdeve, lai sasniegtu maksimālu rezultātu.

Mēs spējam nodrošināt stabilas pozīcijas un ilgstošu pastāvēšanu ikvienam projektam. Nav svarīgi vai tas ir radies nesen, vai jau pastāv ilgstoši un tam ir nepieciešams iedot otro dzīvības elpu. Veiksim nepieciešamās modifikācijas gan dizainā, gan funkcionalitātē.

Lai projekts būtu lietotājiem interesants un veicinātu kompānijas ienākumus, svarīga ir aktivitāte un attīstība. Mēs piedāvājam pilnīgu vai daļēju tā pārvaldīšanu un vajadzības gadījumā piesaistām attiecīgās jomas speciālistus, lai nodrošinātu ikviena uzdevuma izpildi.